SPURICID Surface Felület fertőtlenítő szuperkoncentrátum 5 liter

42841 Ft

Szuperkoncentrátum, alkalmazástól, felület tisztaságától függően 1%-tól 4%-ig hígítható. Piszkos felületen baktérium/vírus/gomba hármas pusztítást végez 33 szoros hígításban! Behatási idő 5-30perc között. Hatását megőrzi egy hétig.

Kategória:

Leírás

Liter ár: 8568 Ft/liter

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Az világon elismert LONZA Svájc, és a Szaki Kft. közös terméke. Ritka felületfertőtlenítés egyike, mely a legszívósabb COVID törzsre is bevizsgált (Vastagfalú szarvasmarha COVID). Magyarországon gyártja, forgalomba hozza, magyar viszonyokra alkalmazza SZAKI Kft. Minden eddiginél konkrétabb, hatásosabb, szigorúan kiterjedten tesztelt-bevizsgált humán termék.

Az Európai fejlesztések csúcsminősége.

Minden eddiginél gazdaságosabb:

 • Szuperkoncentrátum, alkalmazástól, felület tisztaságától függően 1%-tól 4%-ig hígítható. Piszkos felületen baktérium/vírus/gomba hármas pusztítást végez 33 szoros hígításban! Behatási idő 5-30perc között. Hatását megőrzi egy hétig.
 • Szénhidrogén származék 99,9%. Mert tiszta felületnek számító parkolóban, épületnél, szántóföldön, csarnokoknál, növényzeteken 1%-ban COVID fertőtlenítő hatása van. Permetezve Fát, füvet, bokrokat, kíméli, kültéri rendezvényeknél permetezésre alkalmas. Akár 1liter hatóanyag 100liter fertőtlenítőt eredményez, körülménytől függően. Szennyezett, takarítatlan beltéren 3-4%-ba számtalanszor permetezhető vizes hígítású szer. Teljesen szagtalan. Hígítva emberre ártalmatlan. Felületeket semlegesen kíméli. Alkalmazott hígító víz Ph-ját jelentősen nem befolyásolja!

Felületre felvihető szélesen alkalmazással:

 1. Törlés, mosás.
 2. forraló párologtatás.
 3. Hideg párásítás.
 4. Kézi, gépi permetezés.
 5. Uszoda vizeknél, (3in.1)
 6. Szennyvízkezelésnél

Milyen felületre alkalmazható?

 • Szinte bármire, ami a vizet elviseli!
 • Fém, fa, műanyag, üveg, textil, föld, gumi.

Hol alkalmazható?

 • Klíma berendezésekre
 • Közintézmény, iskola, óvoda, sportlétesítmény, rendezvény központ.
 • Szociális otthonok,
 • Kereskedelmi egységek.
 • Ipari termelési létesítmények
 • Közigazgatási létesítmények
 • Éttermek, szállodák vendéglátás
 • Szolgáltatási vállalkozások helyiségei (ingatlan irodák, Biztosítók, Bankok)
 • Szolárium, dohánybolt, fodrászat, kozmetikai szalonok
 • Logisztikai központok, nagyüzemek, gyárudvarok, drónos fertőtlenítése
 • Kamionok, teherautók, fülkék, platók, ponyvák fertőtlenítése
 • Ételkihordó cégek, csomagszállítók, és eszközök fertőtlenítése
 • Biztonságos:

Kipróbált, minden EU országban engedélyezett termékben lévő hatóanyag. Magyarországon a gyártó tesztelései alapján humán emberbarát háromfázisú fertőtlenítő szer. Még a környezetet is kíméli a nagyfokú hígíthatóság miatt!

Szállíthatóság kezelés:

 • Egyszerű, kis helyen elfér, könnyű kezelhetőség.
 • Csak a felhasználás előtt kell hígítani, tömeget növelni. 150ml-es flakonból 1-3%-ba 4,95-15 liter fertőtlenítő lesz. Céltól, felülettől függően.
 • Kalibrált flakonon részhígítás is lehetséges.
 • Gyerekzárral védett, leszakadó biztonsági gyűrűvel védett!
 • Széleskörű kiszerelések: 150ml, 500ml, 1000ml, 5000ml, 20liter, 200liter, 1000liter, és lédig

 

Az anyag vagy keverék osztályozása:

Fémekre maró hatású anyagok és keverékek H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
Bőrmarás 1B kategória H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
Súlyos szemkárosodás 1. kategória H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
A vízi környezetre veszélyes, akut 1. kategória H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
A vízi környezetre veszélyes, krónikus 2. kategória H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Kedvezőtlen fizikai-kémiai, az emberi egészséget és a környezetet érintő hatások:
Fémekre korrozív hatású lehet. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
Bőrrel való érintkezés esetén: Súlyos égési sérülést okoz.
Szemmel való érintkezés esetén: Súlyos szemkárosodást okoz.
Lenyelés esetén: A száj és a torok súlyos égési sérülésének, valamint a nyelőcső és a gyomor perforációjának veszélye áll fenn.
A lenyelés émelygést, hányást, torokfájást, gyomorfájást okozhat, és végül a bél perforációjához vezethet.
Nagyon mérgező a vízi élővilágra. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

2.2 Címkézési elemek:

Figyelmeztetés: Veszély!

H mondatok:
H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P mondatok:
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

2.3 Egyéb veszélyek:

A termék nem felel meg a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó kritériumoknak.

További információk

Tömeg 5,8 kg

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

Csak bejelentkezett és a terméket már megvásárolt felhasználók írhatnak véleményt.

Bevásárlókosár0
Nincs termék a kosaradban!
Vásárlás folytatása
0