Általános szerződési feltételek

 "SZAKI" Kft.. webáruház

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.spuricid.hu honlapon (a továbbiakban: webáruház) keresztül elérhető online vásárlási felület igénybevételének használati feltételeit.

 A webáruház szolgáltatásait kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe, akik a megrendelés leadásával egyidejűleg kötelesek elfogadni az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához (továbbiakban: Vásárló).

A jelen ÁSZF tartalmazza a megrendelés szabályait, Ön és a "SZAKI" Kft. között létrejövő szerződés alapvető rendelkezéseit. A webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a webáruház felületén elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A "SZAKI" Kft. semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. A megrendelések leadása kizárólag elektronikus úton lehetséges.

Faxon, telefonon, e-mailen keresztül vagy postai úton rendelés leadására nincs lehetőség, az ilyen módon érkezett megrendeléseket a "SZAKI" Kft. nem teljesíti.

 

A "SZAKI" Kft. MINT ELADÓ ADATAI:    

"SZAKI" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft..

Székhely/ Telephely : 5310 Kisújszállás, Kórház u. 1/a.

Adószám: 13593865-2-16

Képviseletében: Farkas Kálmán Károly ügyvezető

Elérhetőség: 59/321-436, 20/942-0643

 

Regisztráció és Megrendelés folyamata

A megrendeléshez minden esetben regisztráció szükséges. A megrendelni kívánt termékeket a 'kosárba' áthelyezés után lehet megvásárolni. A kosár tartalma bármikor módosítható, és törölhető.

Amennyiben minden termék a kosárban van, klikkeljen a 'kassza' gombra, ellenőrizze a számlázási és a szállítási címet. A következő lépésben lehet megadni a szállítási módot, majd a 'következő' gomb megnyomása után a fizetési módot. Utolsó lépésként erősítse meg a rendelést a 'megrendelés megerősítése' gomb megnyomásával.

A megrendelés beérkezését követően Ön kap egy visszaigazolást a megrendelésről, amely azonban a részünkről nem minősül a szerződés elfogadásának. A megrendelés akkor minősül elfogadottnak, ha arról e-mailben visszaigazolást küldünk, vagy felhívjuk Önt.

A megrendelés a visszaigazolást követően lép érvénybe!

Kérjük, hogy az utalását addig ne indítsa el, amíg munkatársunkkal nem egyeztet e-mailben vagy telefonon.

A megrendelés és annak visszaigazolása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. Az így létrejövő szerződés elektronikus úton kötött, magyar nyelvű szerződésnek minősül, melyet a "SZAKI" Kft. nem iktat.

Fizetés

Ha Ön – függetlenül a vásárlás módjától - minden megadott adatot, valamint a kosárba helyezett terméket rendben talált, akkor a „Tovább a fizetéshez” gombra kattintva a rendszer a „Fizetés” felületre navigálja, ahol ki tudja választani a fizetési módot. Ezen a felületen a megrendelés kifizetésére még nem kerül sor.

 

Megrendelés módosítása

Rendelés módosítása céljából hívja a +36-20-418-5463 telefonszámot.

 

Termékek ára

A webáruházban megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.

A "SZAKI" Kft.. a megrendelt terméket a megrendeléskor érvényes fogyasztói áron értékesíti Ön részére.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. 

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és megrendelést visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy internetes áruházunk árai pontosak legyenek, ha azonban ennek ellenére hibás árak jelennének meg, nem vagyunk kötelesek az árut a hibás áron értékesíteni. Ilyen esetben a terméket felkínálhatjuk Önnek a helyes áron, Ön pedig jogosult a szerződéstől elállni. Hibás különösen az az ár többek között, amely nyilvánvalóan hibás vagy aránytalan.

 

Termék mennyisége

Ön a termék jellegétől függően a legördülő menüsávnak megfelelően vagy az alapján tud terméket rendelni.

 

Termékek jellemzői

A termékek csomagolása tartalmaz minden olyan tájékoztatást, amelyek az adott termék jellemzőire, összetételére, felhasználására vonatkoznak. Ön a termék átvételét követően, a helyes felhasználás, egészségügyi problémák elkerülése érdekében ezen tájékoztatást – saját és mások biztonsága érdekében – elolvasni és megismerni köteles. A webáruházban lévő termékfotók eltérhetnek az aktuálisan elérhető és kiszállításra kerülő termékek csomagolásától. 

 

Termék átvételének visszautasítása a Ön részéről

Ön jogosult a kiválasztott termékek vagy azok egy részének átvételét indoklás nélkül megtagadni. A visszautasított termékek ára nem kerül megfizettetésre, a "SZAKI" Kft. utólagosan sem terheli semmilyen módon annak értékét Önre. 

A termék átvételekor Ön köteles megvizsgálni, hogy a termékek sérülésmentesek-e. A visszautasított árucikkek a szállítólevélen jelölésre kerülnek, melyek vételára előre fizetés esetén visszautalásra kerül a Ön bankszámlaszámára a visszautasítás napjától számított legkésőbb 14 napon belül, míg helyszíni fizetés esetén csak a tényleges vételár kerül levonásra.

  

Számla

A VIP-REX Kft. a megrendelésről, annak visszaigazolását követően elektronikus számlát állít ki. A "SZAKI" Kft. egy linket küld Ön részére e-mailben, amelyen keresztül a számla letölthető.


Fizetés

A fizetés történhet PayPalon keresztül, (MasterCard, Maestro és Visa) bankkártyával vagy utánvéttel.

Fizetés PayPalon keresztül

Fizethet a saját PayPal-számláján keresztül. A megrendelés leadását követően oldalunk átirányítja Önt a PayPal oldalára, ahol kifizetheti a megrendelés értékét. Amint PayPal-számlánkra megérkezik az Ön által adott engedélyről az értesítés, az árukra vonatkozóan meghatározott szállítási határidőtől függően megkezdjük a kiszállítást. A szállításkor PayPal-számláját megterheljük a ténylegesen kiszámlázott összeggel.

Fizetés bankkártyával

A megrendelési folyamat során azonnal tud fizetni, ha megadja bankkártyája adatait. A szállításkor bankkártyáját megterheljük a ténylegesen kiszámlázott összeggel.

Fizetés utánvéttel

Az áruk utánvétes fizetése esetén Ön a számlán szereplő összeget készpénzben fizeti ki a csomag átvételekor. Elállás esetén a visszafizetés banki átutalással történik. Ehhez szükségünk van bankszámlája adataira.

Fontos! Utalások esetén a "Közlemény" rovatban minden esetben kérjük feltüntetni a megrendelés azonosítóját. Amennyiben nem a megrendelő nevéről érkezik az utalandó összeg, kérjük a közleményben mindenképpen beírni a megrendelő nevét!

Szállítás

A szállítás postán keresztül történik.

Webáruházunk rendeléseit a Magyar Posta teljesíti. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben az időszakban nem tartózkodik otthon, a szállítási címként célszerű munkahelyi címet megadni.

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt terméket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a csomagszállítónak. Újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani.

A házhoz szállítás díjának megfizetését a VIP-Rex Kft. átvállalja.

Szállítási határidő maximum 5 munkanap. Amennyiben a szállítás határidejét valamely oknál fogva nem tudjuk tartani, arról értesítést küldünk.

Kérjük, a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Elállási jog

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön élni kíván az elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a "SZAKI" Kft. székhelyére, vagy bármely ismert elérhetőségére.

Ebből a célból felhasználhatja az alábbi elállási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének költségeit mi viseljük.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállási nyilatkozat minta

Kizárólag a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza az alább feltüntetett elérhetőségre!

 

"SZAKI" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely/ Telephely : 5310 Kisújszállás, Kórház u. 1/a.

Adószám: 13593865-2-16

Képviseletében: Farkas Kálmán Károly ügyvezető

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

 

Megrendelés száma:………………………………………………………….

Termék megnevezése:……………………………………………………….

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó neve:………………………..

A fogyasztó címe:………………………..

 

Kelt ……………………..

……………………………….

Fogyasztó aláírása

 

(kérjük csak abban az esetben írja alá, ha postai úton küldi el részünkre)

  

A VIP-REX Kft. e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

A szerződéssel kapcsolatos elállási jog nem gyakorolható olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Szavatosság és jótállás

Abban az esetben, ha a kiszállított terméknek látható anyag- vagy gyártási hibája van, ideértve a szállítás során keletkezett sérüléseket, kérjük, hogy a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölje velünk e-mailben vagy a székhelyre küldött levélben, vagy pedig az áru átvételekor a posta munkatársának. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Kellékszavatossági jogai alapján Ön választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozás számára – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba esetén Ön nem jogosult a szerződéstől elállni. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Az áru hibája esetén Ön – választása szerint – a fent meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Szavatossági igények érvényesítése

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, Ön békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.

A szavatossági igényeit Ön a fentiekben megadott elérhetőségeken érvényesítheti.

Jótállás

 A "SZAKI" Kft. nem értékesít olyan terméket a www.spuricid.hu oldalon, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá vagy a Polgári Törvénykönyv alapján jótállás alá tartozna.

Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek

Ön a termékkel vagy a "SZAKI" Kft.. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a fentiekben feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő. 

A "SZAKI" Kft.. a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a "SZAKI" Kft. a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz.

 "SZAKI" Kft. a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben Önnek átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A "SZAKI" Kft. a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Önnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a "SZAKI" Kft. az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A "SZAKI" Kft. a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén a "SZAKI" Kft. az elutasítás indokáról tájékoztatja Önt, továbbá arról, hogy panaszával annak jellege szerint melyik hatósághoz/Békéltető Testülethez fordulhat,

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben a "SZAKI" Kft. és Ön között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a "SZAKI" Kft..-vel folytatott tárgyalások során nem rendeződik, Ön a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a "SZAKI" Kft. székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, valamint bármely Békéltető Testülethez, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Ön számára:

a) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Ha Ön fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Ön az alábbi linken keresztül tudja megkeresni a panasszal érintett területileg illetékes hivatalt.

Területi hatóságok listája: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/teruleti

b) Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, akár határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

c) Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Amennyiben a "SZAKI" Kft.. Ön panaszát elutasítja, úgy Ön jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a Békéltető Testület eljárása megindításának feltétele, hogy Ön a "SZAKI" Kft..-vel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A Békéltető Testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A Békéltető Testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a "SZAKI" Kft. és Ön között.

A Békéltető Testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

A "SZAKI" Kft. székhelye szerint illetékes Békéltető Testület:

Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. szoba

Mobil: 20/373 2570

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ügyfélszolgálat: hétfő 10-12 óra 

A "SZAKI" Kft..-t a Békéltető Testületi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

d) Bírósági eljárás kezdeményezése

Ön jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. 

  

Egyéb rendelkezések

Felelősség

Ön a webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a "SZAKI" Kft. nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A webáruházban történő vásárlás feltételezi Ön részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A "SZAKI" Kft. nem vállal felelősséget, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a webáruház működését és a vásárlást

Ön köteles gondoskodni arról, hogy a webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

Ön teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a "SZAKI" Kft.. ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében.

Ön elfogadja, hogy a webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység az Ön államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Önt terheli a felelősség.

ÁSZF egyoldalú módosítása és rendelkezéseinek érvénytelensége

A "SZAKI" Kft. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket az Ön előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a webáruház Ön általi első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés érvényességét és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az a "SZAKI" Kft. és Ön eredeti akaratát leginkább tükrözze.

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát, a "SZAKI" Kft. és Ön között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakul szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. A jelen ÁSZF és az webáruházban elérhető tájékoztatók, valamint egyéb információk a "SZAKI" Kft. és Ön közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják.

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje:

2021. április 12.

Küldetésünk

viprex logo footer

A világon elismert LONZA Svájc, és a Szaki Kft. közös terméke. Ritka felületfertőtlenítés egyike, mely a 2019-ben megjelenő járvány ellen is bevizsgált. Magyarországon gyártja, forgalomba hozza, magyar viszonyokra alkalmazza SZAKI Kft. Minden eddiginél konkrétabb, hatásosabb, szigorúan kiterjedten tesztelt-bevizsgált humán termék. Az Európai fejlesztések csúcsminősége.

Kapcsolat

Titkárság / webshop:

Telefon  +36 (20) 325 1916
Telefon  +36 (20) 394 1588
Address  info[kukac]spuricid.hu
Location  5310 Kisújszállás, Kórház u. 1/a